หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ศาสตร์พระราชา

หลักสูตร ศาสตร์พระราชา

  5 ก.ย. 2562, 16:20  1,164

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
หลักสูตร ศาสตร์พระราชา
ระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562
ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสกลนคร

รายละเอียด