หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 83-84 (เอกสารเพิ่มเติม รุ่นที่ 84)

หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 83-84 (เอกสารเพิ่มเติม รุ่นที่ 84)

  2 เม.ย. 2561, 15:43  14,335

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 83

ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 (จำนวน 27 วัน)

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 84

ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 1 มิถุนายน 2561 (จำนวน 27 วัน)

รายละเอียด