หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 25

หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 25

  16 ก.พ. 2561, 10:15  3,288

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 25
ระหว่างวันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561

รายละเอียด