หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรนักบริหารฯ ระดับกลาง รุ่นที่ 110

หลักสูตรนักบริหารฯ ระดับกลาง รุ่นที่ 110

  20 พ.ค. 2567, 15:25  3,158

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 110                                               ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน บางไทร
และการศึกษาดูงานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียด