หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กษ. (นบส.กษ.) รุ่นที่ 7

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กษ. (นบส.กษ.) รุ่นที่ 7

  9 เม.ย. 2567, 10:04  3,354

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 7

รายละเอียด