หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรนักบริหารระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 71

หลักสูตรนักบริหารระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 71

  14 มิ.ย. 2567, 17:29  1,721

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 71

ระหว่างวันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร และการศึกษาดูงานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด