หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 109

หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 109

  19 เม.ย. 2567, 13:46  8,781

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 109

ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน บางไทร และการศึกษาดูงานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วีดีโอขั้นตอนhttps://youtu.be/iKiCCINpzyQ การสมัครสมาชิกและลงทะเบียนหลักสูตร

รายละเอียด