หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับทุนโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศ ของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับทุนโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศ ของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

  12 ก.ค. 2566, 09:10  565

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับทุนโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศ ของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย วันศุกร์ 21 กรกฏาคม 2566 ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ

รายละเอียด