หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารฯ

พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารฯ

  22 ส.ค. 2566, 15:47  1,015

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 6
หลักสูตร นักบริหารกำรพัฒนำการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 83 - 85 และ
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 104 - 107
ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.30 - 16.00 น.
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ
( สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม )


******************

รายละเอียด