หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อโครงการทุนศึกษาภาษาจีนสำหรับข้าราชการ รุ่นที่ 20

ประกาศรายชื่อโครงการทุนศึกษาภาษาจีนสำหรับข้าราชการ รุ่นที่ 20

  5 มิ.ย. 2567, 19:04  259

ประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม

ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของสถาบันเกษตราธิการ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้รับทุนโครงการทุนศึกษาภาษาจีน

สำหรับข้าราชการ รุ่นที่ 20

รายละเอียด