หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2560

  9 มี.ค. 2560, 10:22  1,969

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เข้ารับทุนรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2560

ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

รายละเอียด