หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สป.กษ.ปี 66

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สป.กษ.ปี 66

  22 ส.ค. 2566, 14:16  350

                                        ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
        เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                                                                      พ.ศ.ปี 2566

รายละเอียด