หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอรับทุนวิจัย MSCA ของสหภาพยุโรป

การขอรับทุนวิจัย MSCA ของสหภาพยุโรป

  9 เม.ย. 2563, 09:23  673

สถาบันเกษตราธิการ : ขอประชาสัมพันธ์การขอรับทุนวิจัย Marie Sklodowska-Curie Action (MSCAEuropean Fellowship: Carrying out Postdoc Research Project in Europe ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นทุนสำหรับผู้ที่สนใจทำการวิจัยในยุโรปในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงด้านเกษตรกร เป็นระยะเวลา 12 – 24 เดือน โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยไม่ต่ำกว่า 4 ปี นับถึงวันเปิดสมัครรับทุนวิจัย ผู้สนใจสามารถขอสมัครรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน – 9 กันยายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียด