หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
"หนึ่งปิ่นโตร่วมใจ สป.กษ."

"หนึ่งปิ่นโตร่วมใจ สป.กษ."

กิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา "หนึ่งปิ่นโตร่วมใจ สป.กษ." ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร