หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
สกธ. ประชุมติดตามงานประจำเดือนมีนาคม 2567

สกธ. ประชุมติดตามงานประจำเดือนมีนาคม 2567

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถาบันเกษตราธิการ ประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อติดตามการทำงาน รับฟังการรายงานการดำเนินงานของกลุ่มฝ่าย และมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่บุคลากรภายในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ในวันที่ 25 มีนาคม 2567