หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
รองปลัดฯ นวนิยตย์ ป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 7

รองปลัดฯ นวนิยตย์ ป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 7

นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 7 โดยมี นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567