หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
รองปลัดฯ นวนิตย์ เป็นประธานปิดการอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูงรุ่นที่ 86

รองปลัดฯ นวนิตย์ เป็นประธานปิดการอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูงรุ่นที่ 86

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานปิดการอบรม และร่วมฟังการเสวนาประสบการณ์ที่ได้จากการอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูงรุ่นที่ 86 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)