หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิด นบก.104

พิธีเปิด นบก.104

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566
นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง” รุ่นที่ 104 และบรรยายพิเศษหัวข้อ "นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การบูรณาการภาคการเกษตร" โดยมี พ.อ.อ.คำนึง ใจเพียร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิชาการและหลักสูตร สถาบันเกษตราธิการเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน