หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีรดน้ำและขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

พิธีรดน้ำและขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ข้าราชการพร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตราธิการร่วมกันจัดพิธีรดน้ำและขอพร ผู้อำนวยการสถาบันเกาตราธิการ นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ในวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องสมุดสถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร