หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีรดน้ำและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

พิธีรดน้ำและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถาบันเกษตราธิการร่วมพิธีรดน้ำและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ในวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๕ กระทรวงเกาตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ