หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้เกี่ยวข้องในตลาด อ.ต.ก.

พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้เกี่ยวข้องในตลาด อ.ต.ก.

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้เกี่ยวข้องในตลาด อ.ต.ก. โดยได้รับเกียรติจากนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และมีนายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรุงเทพฯ
ในวันที่ 29 มีนาคม 2566