หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ผอ.สกธ. มอบรางวัลการนำเสนอผลงานการศึกษากลุ่ม ผลงาน Business Model Canvas

ผอ.สกธ. มอบรางวัลการนำเสนอผลงานการศึกษากลุ่ม ผลงาน Business Model Canvas

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ มอบรางวัลการนำเสนอผลงานการศึกษากลุ่ม ผลงาน Business Model Canvas ภายใต้หัวข้อ "แผนผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ" จากนั้นร่วมรับฟังการเสวนาประสบการณ์การฝึกอบรม และประโยชน์ืี่ได้รับ จากตัวแทนผู้เข้าอบรม  ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567