หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ผอ.สกธ. แนะนำหลักสูตร และกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม นบส. รุ่นที่ 87

ผอ.สกธ. แนะนำหลักสูตร และกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม นบส. รุ่นที่ 87

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูงรุ่นที่ 87 พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567