หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ผอ.สกธ. เป็นประธานในการปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 110

ผอ.สกธ. เป็นประธานในการปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 110

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ เป็นประธานในการปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 110 และได้ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานโครงการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรระดับพื้นที่ของผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567