หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ผอ.สกธ. ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน”

ผอ.สกธ. ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน”

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี  ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ จุดชมวิวรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567