หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ผอ.สกธ.ร่วมเปิดหลักสูตร วกส. รุ่นที่ 5

ผอ.สกธ.ร่วมเปิดหลักสูตร วกส. รุ่นที่ 5

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5 (Agriculture and Cooperatives Executive Program : ACE) บูรณาการสร้างเครือข่ายคุณภาพร่วมขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย โดยมีนายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยสถาบันเกษตราธิการ ร่วมในพิธีเปิดด้วย ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 29 มีนาคม 2567