บรรยายพิเศษโดย นายสุรจิตต์ อินทรชิต part2

บรรยายพิเศษโดย นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การสร้างอุดมการณ์การทำงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่ความสำเร็จ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2


29 พฤษภาคม 2562 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11:38 ๏ฟฝ. : 42m 43s
view 0 : comment 0 :
admin
Admin
Click ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝลงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Keyword : บรรยายพิเศษโดย นายสุรจิตต์ อินทรชิต part2
Embed code :
Link :
Share :
   
100% 0%


ดาวน์โหลดวีดิโอนี้!

ชื่อ:
ความคิดเห็น:
 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ1
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ โดย: นางศิริวรรณ ทองพลับ (24 ธันวาคม ...
View : 0
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการข้าราชการ1
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการข้าราชการ โดย: นางสาวปรียาลักษณ์ อินเพลา นักท...
View : 0
ประสบการณ์ถ่ายทอดจากผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเป็นข้าราชการที่ดีถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย: นา...
View : 0
บรรยายธรรมะ
บรรยายธรรมะ
View : 0
พิธีมอบประกาศนียบัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตร
View : 0


Copyright © 2011 KSTstation | All Rights Reserved
สถาบันเกษตราธิการ อาคารหลังอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เกษตรกลาง บางเขน
ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-29405595 โทรสาร 0-29405594 e-mail: Chedet_k@hotmail.com
Powered By RD Stream