การจัดซื้อจัดจ้าง Part1

การจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกการบรรยายแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ ​การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


22 กันยายน 2560 เวลา 10:37 น. : 60m 56s
view 0 : comment 0 :
admin
Admin
Click ชมผลงานทั้งหมด
Keyword : การจัดซื้อจัดจ้าง
Embed code :
Link :
Share :
   
50% 50%


ดาวน์โหลดวีดิโอนี้!

ชื่อ:
ความคิดเห็น:
 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง Part3
การจัดซื้อจัดจ้าง Part3 บันทึกการบรรยายแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อรองรับพระรา...
60:56
การจัดซื้อจัดจ้าง Part5
การจัดซื้อจัดจ้าง Part5 บันทึกการบรรยายแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อรองรับพระรา...
60:56
การจัดซื้อจัดจ้าง Part6
การจัดซื้อจัดจ้าง Part6 บันทึกการบรรยายแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อรองรับพระรา...
60:56
การจัดซื้อจัดจ้าง Part4
การจัดซื้อจัดจ้าง Part4 บันทึกการบรรยายแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อรองรับพระรา...
60:56
การจัดซื้อจัดจ้าง Part2
การจัดซื้อจัดจ้าง Part2 บันทึกการบรรยายแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อรองรับพระรา...
60:56
พิธีมอบประกาศนียบัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตร
View : 0
Unit School Part 3
Unit School Part 2
View : 0
Unit School Part 2
Unit School Part 2
View : 0
Unit School Part 1
Unit School Part 1
View : 0
จับประเด็นให้เป็นข่าว
บรรยายพิเศษ หลักสูตร จับประเด็นให้เป็นข่าว โดย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทร...
View : 0


Copyright © 2011 KSTstation | All Rights Reserved
สถาบันเกษตราธิการ อาคารหลังอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เกษตรกลาง บางเขน
ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-29405595 โทรสาร 0-29405594 e-mail: [email protected]
Powered By RD Stream