หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
ใบสมัคร ทดสอบความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ โครงการอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

ใบสมัคร ทดสอบความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ โครงการอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

  24 ต.ค. 2560, 15:46

โครงการอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
ระหว่างวันที่ 13 - 24 พ.ย.60 (10 วันทำการ)

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

รายละเอียด