หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในองค์การ

โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในองค์การ

  8 ก.พ. 2562, 16:29

โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในองค์การ

ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561

ณ สถาบันเกษตราธิการ  โรงแรมไอยราแกรนด์ อำเภอบางละมุง และสถานที่ดูงานในจังหวัดชลบุรี

รายละเอียด