หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในองค์การ

โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในองค์การ

  11 ธ.ค. 2561, 15:56

โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในองค์การ

ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561

ณ สถาบันเกษตราธิการ  โรงแรมไอยราแกรนด์ อำเภอบางละมุง และสถานที่ดูงานในจังหวัดชลบุรี

รายละเอียด