หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
โครงการสัมมนา เรื่องสงครามข่าวสาร (Cyber Warfare) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation)

โครงการสัมมนา เรื่องสงครามข่าวสาร (Cyber Warfare) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation)

  10 ต.ค. 2560, 17:03

โครงการสัมมนา

เรื่องสงครามข่าวสาร (Cyber Warfare) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation)

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตรธิการ ภายในม.เกษตรศาสตร์ 

บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

รายละเอียด