หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
โครงการสัมมนา เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้

โครงการสัมมนา เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้

  8 พ.ค. 2561, 16:16

โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการความรู้

ระหว่าง วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2561

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ และที่ดูงานอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา,สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน Oil Business Academy (OBA)และ Amazon Inspiring Campus (AICA) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

รายละเอียด