หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
โครงการสัมมนา ฯ (Unit School)

โครงการสัมมนา ฯ (Unit School)

  22 ก.ย. 2560, 11:05

โครงการสัมมนา เรื่อง "แนวทางการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวความคิดของ Unit School "

วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ

รายละเอียด