หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
โครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยุค 4.0

โครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยุค 4.0

  8 ก.พ. 2562, 16:31

โครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4.0
ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2562
ณ โรงแรม  Diamond Park In Chiangrai Resort & Hotel
74/6 M. 18 T.Robwieng Muang Chiangrai 57000 Chiangrai Thailand และสถานที่ดูงานในเขตจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด