หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศและการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 4

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศและการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 4

  23 พ.ค. 2561, 16:12

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ

รายละเอียด