หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

  6 ก.ย. 2560, 15:59

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการภาคการเกษตรตามแนวพระราชดำริ"

ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2560 

ณ สถานที่ดูงานและโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ลำปาง และเชียงใหม่

รายละเอียด