หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 2

  15 พ.ค. 2561, 16:44

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ

รายชื่อผู้เข้าสัมมนา

รายละเอียด