หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 15

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 15

  7 พ.ค. 2558, 13:29

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 15
ประจำปีงบประมาณ 2557
ภาคกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2556
การศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2556
ภาควิชาการและฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 16-25 ธันวาคม 2556

รายละเอียด