หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 24

หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 24

  9 พ.ย. 2560, 16:15

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 24
ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

รายละเอียด