หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 20

หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 20

  3 มี.ค. 2560, 15:04

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 20

ประจำปีงบประมาณ 2560

ระหว่างวันที่ 7 – 24 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ เกษตรกลาง บางเขน  กรุงเทพฯ และโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

รายละเอียด