หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตร การสร้างอินโฟกราฟิกส์เพื่อนำเสนอข้อมูล (Infographic Design)

หลักสูตร การสร้างอินโฟกราฟิกส์เพื่อนำเสนอข้อมูล (Infographic Design)

  7 ก.ย. 2560, 13:39

หลักสูตร การสร้างอินโฟกราฟิกส์เพื่อนำเสนอข้อมูล

(Infographic  Design)

ระหว่างวันที่ 25 - 29 กันยายน 2560 

ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา ชั้น 3 สถาบันเกษตราธิการ

รายละเอียด