หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ฺBlended Learning)

หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ฺBlended Learning)

  8 ก.ย. 2560, 09:23

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)

ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2560 (5 วันทำการ)

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ชั้น 3 สถาบันเกษตราธิการ

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

รายละเอียด