หน้าหลัก
หลักสูตร นบส.กษ.
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

  26 มี.ค. 2562, 18:04

หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 -  มกราคม 2562

 

รายละเอียด