หน้าหลัก
หลักสูตร นบส.กษ.
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

  11 มิ.ย. 2562, 16:07

หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 -  มกราคม 2562

 

รายละเอียด