หน้าหลัก
หลักสูตร นบส.กษ.
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

  13 พ.ย. 2561, 14:33

หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 -  มกราคม 2562

 

รายละเอียด