หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงาน ก.พ. (ทุนสำหรับข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงาน ก.พ. (ทุนสำหรับข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ)

  29 ก.ย. 2559, 13:06

ด้วย สำนักงาน ก.พ.  ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุน

The Young leaders Program (YLP) (School of Government) ประจำปีการศึกษา 2560

ทั้งนี้  ผู้ที่สนใจสามารถ download รายละเอียดและเอกสารการสมัคร ได้ที่ www.ocsc.go.th

หัวข้อ " ทุนศึกษาต่อ/ฝึกอบรม" หัวข้อย่อย "ทุนสำหรับข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ"

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด