หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะเกษตราธิปัตย์ เข็มวิทยฐานะเกษตราภิบาล

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะเกษตราธิปัตย์ เข็มวิทยฐานะเกษตราภิบาล

  11 ต.ค. 2560, 14:55

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะเกษตราธิปัตย์ เข็มวิทยฐานะเกษตราภิบาล
สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 67-69 และ
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 78-81

ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 – 16.00 น.

ณ  ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ทั้งนี้  แบบฟอร์ม ใบตอบกลับ รับประกาศนียบัตรฯ สามารถคลิ๊กตรงดาวน์โหลดเอกสาร 

 

รายละเอียด