หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
1,952 10 ก.พ. 2557, 18:05
แผนปฏิบัติการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนปฏิบัติการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดำเนินการโดยสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1,751 6 ก.พ. 2557, 10:30
โครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงฯ ระดับปริญญาโทและเอก

โครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

1,906 19 ก.ย. 2559, 15:31
แบบตอบกลับ เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรเข็มวิทยฐานะเกษตราธิปัตย์ และเข็มวิทยฐานะเกษตราภิบาล

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 65 - 66 และ ระดับกลาง รุ่นที่ 73 - 77 ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 16.00 ...