หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
1,222 24 มิ.ย. 2558, 13:01
ประชาสัมพันธ์การอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2558

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 จึงขอป...

1,728 11 มิ.ย. 2558, 09:31
เตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก.

โครงการพัฒนาบุคลากรการเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม สถาบัน เกษต...

817 4 ธ.ค. 2557, 14:59
หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2557  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถา...

2,034 24 ต.ค. 2557, 15:32
หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 17

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 9 – 18 ธันวาคม...

1,378 12 ธ.ค. 2557, 10:51
แบบฟอร์มการจัดทำแผนและรายงานผลการพัฒนาบุคลากร

 แบบฟอร์มการจัดทำแผนและรายงานผลการพัฒนาบุคลากร