หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
1,376 25 เม.ย. 2557, 15:48
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Sate Production of Grain นครเสิ่นหยางประเทศจีน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Sate Production of Grain นครเสิ่นหยางประเทศจีน

2,221 5 ก.พ. 2557, 16:47
โครงการทุนศึกษาอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฟูเจี้ยน

โครงการทุนศึกษาอบรมภาษาจีน ณ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฟูเจี้ยน  สาธารณรัฐประชาชนจีน    

1,356 17 พ.ย. 2559, 12:22
หลักสูตร การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยการออกแบบอินโฟกราฟิกส์

หลักสูตร การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics  Design) ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบั...

2,150 2 พ.ย. 2559, 15:27
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร  การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม...

1,217 24 มิ.ย. 2558, 13:01
ประชาสัมพันธ์การอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2558

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 จึงขอป...