หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
1,987 24 ต.ค. 2557, 15:32
หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 17

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 9 – 18 ธันวาคม...

1,348 12 ธ.ค. 2557, 10:51
แบบฟอร์มการจัดทำแผนและรายงานผลการพัฒนาบุคลากร

 แบบฟอร์มการจัดทำแผนและรายงานผลการพัฒนาบุคลากร

2,791 8 เม.ย. 2558, 16:21
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเคยู โฮม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เ...

1,247 15 ธ.ค. 2557, 09:52
โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ หลักสูตร ดำเนินการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา ชั...

807 16 ต.ค. 2557, 20:17
รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือน ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๘รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือน...