หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
632 27 มี.ค. 2562, 12:52
โครงการทุนการศึกษาภาษาจีน รุ่นที่ 15

สถาบันเกษตราธิการ ขอประชาสัมพันธ์ โครงการทุนการศึกษาภาษาจีน รุ่นที่ 15 ของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

293 27 ก.พ. 2562, 09:33
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ด้านการเกษตรต่างประเทศ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ด้านการเกษตรต่างประเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่ว...

4,415 7 มี.ค. 2562, 11:33
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 31

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 31 (นบต. รุ่นที่ 31) ระหว่างวันที่ 25  มีนาคม  - 5 เมษายน 2562  

1,850 23 ม.ค. 2562, 12:06
หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 87

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 87