หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
4,226 20 ก.ค. 2561, 16:28
รับสมัครข้าราชการรับทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

สถาบันเกษตราธิการ กำหนดเปิดรับสมัครข้าราชการที่สนใจรับทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อศึกษาต่อใน ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (...

240 27 ก.พ. 2562, 09:33
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ด้านการเกษตรต่างประเทศ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ด้านการเกษตรต่างประเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่ว...

1,802 6 ก.พ. 2562, 16:00
หลักสูตร นบส.รุ่นที่ 72-73

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง  รุ่นที่ 72 ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562 หลักสูตร นักบริหารการพัฒนากา...

1,659 23 ม.ค. 2562, 12:06
หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 87

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 87

494 12 ธ.ค. 2561, 11:23
โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในองค์การ

โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในองค์การ ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันเกษตราธิการ  โรงแรมไอยราแกรนด์ อำเภอบางละมุง แ...