หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
432 24 ต.ค. 2561, 15:59
โครงการจ้างบรรยายวิชาการและจัดฝึกอบรมหลักสูตร นบก. รุ่นที่ 86

โครงการจ้างบรรยายวิชาการและจัดฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 86  

1,231 6 พ.ย. 2561, 15:40
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 33 และ รุ่นที่ 34

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 33 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน -6 ...

109 17 ต.ค. 2561, 14:11
ประกาศราคากลาง จ้างเหมา 11 ตำแหน่ง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมา 11 ตำแหน่ง  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานที่มิใช่งานก่อสร้าง สถาบันเกษตราธิการ

684 16 พ.ย. 2561, 14:51
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร English for Office Workers

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร English for Office Workers ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561 (14 วันทำ...

125 17 ต.ค. 2561, 12:20
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ครุภัณฑ์ ปี 2562

ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ครุภัณฑ์ ปี 2562 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานที่มิใช่งานก่อสร้าง