หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
2,659 11 มิ.ย. 2562, 11:18
นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 32-33New

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 32 และรุ่นที่ 33 ปีงบประมาณ  2562

461 22 พ.ค. 2562, 12:20
หลักสูตรความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศและการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 5

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 27 - 30 พฤษภาคม ...

309 30 เม.ย. 2562, 11:49
หลักสูตรความรู้ความเข้าใจประเทศกลุ่มอาเซียน:รู้เขารู้เรา เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้ความเข้าใจประเทศกลุ่มอาเซียน:รู้เขารู้เรา เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที...

2,241 10 พ.ค. 2562, 10:18
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 35 และ รุ่นที่ 36

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม &ndas...

3,792 5 เม.ย. 2562, 12:05
หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 88

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 88 ปีงบประมาณ 2562