หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
1,282 13 พ.ย. 2561, 12:06
หลักสูตร การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์แบบกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม Illustrator

การดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์แบบกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม Illustrator จำนวน ๑ รุ่น ๓๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕...

174 2 พ.ย. 2561, 14:26
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรยายวิชาการและจัดฝึกอบรม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรยายวิชาการและจัดฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์...

1,434 1 พ.ย. 2561, 10:00
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) รุ่นที่ 1

ประกาศสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ...

3,523 30 ต.ค. 2561, 15:55
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 86

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 86